En iyiyi bulana kadar geliştirmeye devam edeceğiz…

EN | TR
Ana Sayfa | BT Servis Yönetimi (ITIL®) | Dış Kaynak ve Tedarikçi Yönetimi

Dış Kaynak ve Tedarikçi Yönetimi

Amaç

Dış kaynak kullanımı BT hizmetlerinin sunumunda vazgeçilmezdir. Özellikle kritik tedarikçilerin yönetimi belirli bir düzen ve disiplin gerektirmemektir. Çalışmanın amacı kurumuza uygun tedarikçi yönetimi sistematiğinin oluşturulması ve işletilmesidir.

Kurumunuza katkısı

 • Uygun ve risk öngörülü oluşturulan sözleşmelerle tedarikçilerle olası sorunlar en aza indirgenir.
 • Kuruma özel tasarlanan araçlarla ve çalışanlarınıza aktarılacak bilgi birikimi ile tedarikçilerinizi daha etkin yönetebileceksiniz.
 • Tedarikçilerinizin performansları, riskleri şeffaf olarak izlenebilecektir.
 • İçeriği ve Çıktıları:

 • Tedarikçi yönetimi politikası
 • Tedarikçi ve Sözleşme Bilgi Sistemi mimarisi
 • Tedarikçi seçim sistematiği
 • Sözleşme şablonları ve sözleşme Yönetimi süreci
 • Tedarikçi izleme ve kontrol sistematiği, performans değerlendirmesi
 • Tedarikçi risk değerlendirme ve yönetim sistematiğinin kurulması
 • Rol ve sorumlulukların tanımlanması
 • Süreçle ilgili bilgi aktarımının yapılması
 • Tasarım & Programlama EkoPC