We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Process Design | Qdms Document Management

Qdms Document Management

Doküman Yönetimi

Bu modülde Dokümanların hazırlanması, bu dokümanlarda yapılacak
revizyonların versiyon mantığında sistemde tutulması, kullanıcıların bu
dokümanlara yetkileri dahilinde ulaşabilmesi ve dokümanda değişiklik
yapıldığında ilgili kişilerin değişiklik hakkında bilgilendirilmesi (dağıtım matrisine
uygun olarak) sağlanmaktadır. Sistemde yer alan aktarım fonksiyonu ile mevcut
dokümanlar tek tek ya da topluca sisteme aktarılabilmektedir. Dokümanlar
elektronik ortamda kullanıcıların alışkın oldukları Word, Excel, Visio, Powerpoint,
PDF veya başka formatlarda hazırlanabilmekte ve güncellenebilmektedir.
Doküman İlavesi, Doküman Revizyonu ve İptali işlemlerine ait talepler sistemde
izlenmekte, tüm yetkili onaylar alınana kadar hazırlanan bu dokümanlar
tamamen taslak olarak tutulup diğer kullanıcıların kullanımına kapalı olmaktadır.
Dokümanın sistemde hangi statüde beklediği, dokümanların özet listeleri,
dağıtıma gönderilen kişilerin dokümanları okuyup okumadıkları gibi pek çok farklı
alanda raporlar elde edilebilmektedir. Uygulama tamamen parametrik yapıda
olup, kullanıcıların satıcı firmaya bağımlı olmadan kolaylıkla yeni doküman
grupları eklemeleri ve düzenlemeleri mümkündür.

2.1. Kontrollü Kopya Yönetimi

Kurum içinde elektronik dağıtım yapılamayan dağıtım noktalarına verilecek kağıt
baskıların izlenebildiği ve raporlarının alınabildiği modüldür. Bu dağıtım noktaları
sistemde tanımlandıktan sonra, dokümanlarınızı oluştururken hangi dağıtım
noktasına kaç nüsha kağıt baskı verilecekse bu bilgilerin girişi yapılır. Dağıtım
Sorumlusuna sistem mail üretir. Doküman Bazında, Doküman Grubu Bazında ve
Dağıtım Yeri bazında sistemden raporlar elde edilebilmektedir. Bu modül
Doküman Yönetimi modülü kapsamında olup ayrıca bir ücrete tabi değildir.

2.2. Kalite Kayıtları Yönetimi

Sistemde kullanılan boş formlara bu modülde işlerlik kazandırılmaktadır. Aylık
Atık Takip Formu, Laboratuar Analiz Formu vb. formlar Kalite Kayıtları modülünde
doldurularak şirket içerisinde dağıtımı sağlanabilmektedir. Sistem otomatik bir
numara vererek bu formların dağıtılmış hallerini saklamaktadır. Kalite Kaydının
kodu, oluşturulduğu/revize edildiği tarih ve kişi, açıklaması gibi bilgilerin
istatistiğine arama butonları yardımıyla ulaşılabilmektedir. Bu modül Doküman
Yönetimi modülü kapsamında olup ayrıca bir ücrete tabi değildir.

Design & Programming EkoPC