We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Process Design | Action Management and Management Review

Action Management and Management Review

 Genel Aksiyon Yönetimi

Aksiyon Yönetimi, bir iş ile ilgili (Toplantı, Proje Yönetimi vb.) termin tarihinin, işi
yapacak kişinin ve görevinin planlanarak takibinin yapıldığı modüldür. Aksiyon Planı yapıldıktan sonra Aksiyonla ilgili istenildiği kadar İş Planı yapılabilmektedir. Tanımlanan İş Planları Aksiyon olarak kişilerin maillerine düşmekte yine bu
maillerdeki linki tıklayarak kullanıcılar direk işi tamamlayacakları yere yönlendirilmektedirler. Aksiyonların İş Planları yapılırken Bütçe Planlarını da yapılabilmekte ve Etkinlik Yüzdeleri tanımlanabilmektedir. Projenin İş Planları
bazında fiili tamamlanma yüzdesini sistem otomatik olarak hesaplamaktadır. Ana Aksiyonlar ve bu aksiyonların İş Planları bazında raporlar elde edilebilmektedir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)

Bu modülde Yöneticiler Müşteri Şikayetleri, DÖF, Denetim, Genel Aksiyonlar, kişiler ve bölümler bazında planlanmış ve geciken İşleri rapor şeklinde görebilmektedirler. Böylece tek, tek modülleri taramaktansa sistem otomatik olarak modüllerdeki verileri tarayarak istenilen bilgileri Yöneticinin karşısına getirir.

Design & Programming EkoPC