We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Process Design | Management of Audit Actions

Management of Audit Actions

Bu modülde İç ve Dış Denetimler takip edilebilir. Denetimler grup veya dönemsel
olarak tanımlanabilmekte, bunların altınada bu dönemde yapılacak veya bu grup
altında yapılacak denetimler tanımlanabilmektedir. Denetimler tanımlandıktan
sonra Baş denetçi tarafından Denetim Detay Planı yayınlanır ve Denetim Bulguları
girildikten sonra sistemde Denetim Raporu otomatik olarak oluşturulup
yayınlanarak, Denetim iş emri kapanır. Denetim Faaliyeti ile DÖF ve aksiyon
yönetimi modülleri entegre olarak çalışabilmekte, bulunan uygunsuzluklar
sistemde DÖF’ e veya Aksiyon a dönüştürülebilmektedir. Denetim Faaliyeti ile
ilgili farklı formatlarda raporlar alınabilir, Tüm Denetimlerin iş emirlerine ve
tarihçelerine bu raporlardan ulaşılabilir. Yönetim Sistemi bazında soru havuzu
oluşturulabilmekte ve bu havuzdan seçim yapılabilmektedir. Denetim sorularına
puan verilebilmekte ve sorulara ağırlık verilebilmektedir.
Design & Programming EkoPC