We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Customer Room

Acknowledgements

Customer Room

Kurum olarak, ProcessPark ile Ocak-2012’de servis yönetim süreçlerimizin ISO20000 standardına göre tasarım projesini başlattık. Projenin amacı, ekiplerde bilgi birikiminin oluşması yanında, süreçlerin belirli bir standarda göre tasarlanması ve uygulanması, sertifikasyon ile de yapılan çalışmaların taçlandırılmasıydı.Yaklaşık bir yıl süren çalışmalarda, danışmanlarımız yapılan süreç ve dokümantasyon çalışmalarını yönlendirdi, destekledi. Proje ile ISO20000 gereklilikleri ile ilgili tüm dokümanlar tamamlanmış duruma geldi. ISO20000 sertifikası için olgunlaşma hedefi olarak öncelikli olarak ISO9001 sertifikası alınmış, ISO27001 sertifikası için çalışma devam etmektedir. Bu çalışmalarla birlikte kurumun servis yönetim süreçlerinin de olgunlaşması ve nihayetinde ISO20000 sertifikasının da alınması hedeflenmektedir. Danışmanımız ile yaptığımız çalışmalar kurumumuz için faydalı olduğu görüşündeyim. Kurum olarak servis yönetim olgunluğumuzun artmasına katkı sağlamıştır.

Özgür Erdoğan / Müdür / Finansal Sistemler ve IK Danışmanlığı


Kurum olarak, 2012 yılında Borusan grup şirketlerinin BT altyapılarının konsolide edilmesi ile birlikte artan süreç yönetimi gereksinimlerimiz sonucunda, Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi danışmalığı alınmasına karar verilmiştir. Kurumumuzun ihtiyaçlarını en iyi anladığını düşündüğümüz ProcessPark firması ile servis yönetim yolculuğumuzu başlattık. ProcessPark’tan Gülden Kıyıcı ile, 2012 yılından beri çeşitli dönemlerde servis yönetim süreçlerimizin ITIL’e uygun olarak tasarım, uygulama ve geliştirme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaların, Borusan grup şirketlerine hizmet sunan BT Altyapı Ortak Hizmet Merkezi’nin yapılandırılmasına ve oldukça kapsamlı bir teknik ve organizasyonel transformasyonun başarılmasına çok büyük katkısı oldu. ProcessPark ile çalışmalarımız 2014 yılında da devam etmektedir.

Ümit Aslantekin / Grup BT Altyapı Müdürü


Kordsa olarak uluslararası örgütlenmiş Bilgi Teknolojileri organizasyonumuz, en iyi uygulamalara dayanarak tanımlanmış ancak bunun yanında çevik süreçlere gereksinim duymaktadır. Bu amaçla 2012 yılında süreç danışmanlığı hizmeti almaya karar verdik. Danışmanlık çalışmalarını ProcessPark firması ile yürüttük. Olay, Problem, Talep ve Değişiklik yönetimi süreçlerimiz ITIL’e uygun olarak tasarlanmıştır. Süreçlerimiz kurumumuzun çevikliği ve dinamikleri dikkate alınarak, hızlı ve kaliteli olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmaların çıktıları kullanılarak servis yönetim yazılımımız uyarlanmıştır. Özellikle global ve değişiklik yönetim süreçlerinde yapılan bu global standartlaşma ile servis kalitemizin ve kullanıcı memnuniyetinin arttığını görmüş bulunuyoruz. Bu yapının temelleri de ProcessPark’tan almış olduğumuz süreç danışmanlığına dayanmaktadır. Saygılarımla

Tekin Gülşen / Global Bilgi Teknolojileri ve Kurumsal Planlama Direktörü


Design & Programming EkoPC