We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Process Design | Work Safety Risk Management

Work Safety Risk Management

İşçi Sağlığı ve Güvenliği açısından işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut
kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür.
Oluşturulan Risk Formuyla Yasal gereklilikler bağlanabilmekte ve girilen veriler sonucunda Risk büyüklüğünü sistem otomatik olarak oluşturmaktadır. Risk Büyüklüğünde çıkan sonuca göre Önlemler ile Doküman, DÖF ve Aksiyon modülleri arasında entegrasyon kurulabilmekte, İş Planları oluşturulabilmektedir.
Tüm Riskler tek bir rapordan görülebilmekte, Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.Önlemler ve Riskler istenilen periyotlarda revize edilebilmektedir.
Design & Programming EkoPC