We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | IT Service Management (ITIL) | Financial Management of IT Services

Financial Management of IT Services

Finansal Şeffaflığın önemi giderek artıyor….

Amaç

Bu çalışmamızın amacı, Bilişim organizasyonlarının sundukları servislerle ilgili maliyetlerini tanımlanması, yönetmesi ve konu ile ilgili paydaşlara iletişim sistematiğini sağlayan bir çerçeve kurmaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda "Bilişim Servislerinin Finansal Yönetimi" başlığı altında ulaşabilirsiniz.

Kurumunuza katkısı

Zorlu rekabet şartları şirketlerin maliyetler konusundaki hassasiyetlerini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak Bilişim Organizasyonları için maliyetlerini ve finansal kaynaklarını verimli olarak yönetmek ve finansal olarak daha şeffaf bir duruma gelmenin önemi artmaktadır. Sundukları hizmetlerin finansal yönetiminde başarılı olan bilişim organizasyonları daha profesyonel bir imaj sunacaklardır.

İçeriği ve Çıktıları

 • Optimize edilmiş bütçe yapısı ve bütçeleme süreci
 • Diğer süreçlerde referans alınarak oluşturulan bütçe takvimi (Kapasite planlama, BT Portföy yönetimi vs.)
 • BT Servisleri veya müşteri bazlı maliyet modeli
 • Müşteri bazlı maliyet aktarım sistematiği
 • Bilişim Servislerinin Finansal Yönetimi

  ITIL®'in strateji modülünde yer alan Bilişim Hizmetlerinin Finansal Yönetimi süreci, servis yönetiminin önemli bir bileşeni durumundadır. Her ne kadar da süreç, strateji modülünde konumlandırılmış ise de hizmetlerin işletilmesi ve tasarımında önemli işlevi vardır.

  Bu sürecin alt süreçleri şunlardır:

  1. Bütçeleme süreci
  Etkin bir bütçe yapısı maliyetlerin yönetilmesine yardımcı olacaktır.

  2. Maliyet Takibi (IT Accounting)
  Maliyet Takibi süreci finansal şeffaflık sağlayıp hangi müşteriye (iç yada dış) veya hizmete ne maliyet yapıldığını belirleyip bunların anlaşılabilir ve takip edilebilir olmasını sağlar.

 • Ancak maliyet detayları bilindiği durumda maliyet optimizasyonu için gerekli analiz yapılabilir.
 • Projelerin daha sonraki maliyet etkilerinin analizi için maliyet modeli önemli girdiler sağlar. Projelerin daha sonraki zamanlara ilişkin maliyet etkisinin anlaşılması önemlidir.
 • Maliyet tiplerinin (insan kaynağı, bakım anlaşmaları, amortisman, genel giderler vs.) analiz edilmesi sağlanır.
 • Hizmet maliyetlerinin trendleri izlenebilir.
 • 3. Mahsuplaşma (Charging)
  Mahsuplaşma süreci, Bilişim organizasyonların iç ya da dış müşterileri için yapılan harcamaların faturalanmasını sağlayan bir süreçtir.

  Design & Programming EkoPC