We will improve until we find the best....
EN | TR
Home | Process Design | Internal Customer Complaints

Internal Customer Complaints

Çalışanların şikayetlerini bildirdikleri, şikayet kayıtlarının açıldığı ve takip edildiği modüldür. Sisteme girilen şikayet kaydı istenirse belirlenen kişi ya da kişilerce onaydan geçirilerek açılabilmekte, böylece açılan her şikayetin gerçekten şikayet
olup olup olmadığının kontrolü sağlanabilmektedir. Şikayet kaydı açıldıktan sonra Problemi çözecek kişi/kişiler bu şikayet bildirimi ile ilgili Gelişme Raporu (Acil alınan önlem) girmektedirler. Şikayet bildirimleri ile DÖF entegre çalıştığı için aynı zamanda gelişme safhasında şikayet kaydı DÖF e aktarılabilmektedir.
İstenirse de şikayet kaydı için kök neden çalışmaları yapıp, çözüm için ilgililere
aksiyon açılabilmektedir. Şikayet kaydının kapatılması için Kapatma sorumlusuna
mail olarak gönderilir. Kullanıcılara giden tüm maillerde yapılacak işlemin linki bulunmakta, linki tıkladıklarında direk olarak yapmaları gereken işlemin sayfasına yönlendirilmektedirler. Bu da kullanıcıya sistemi uygulama açısında büyük kolaylık sağlamaktadır. Girilen tüm verilerin Raporları ve Grafiklendirmesi Sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu bilgiler Excel ortamına da
aktarılabilmekte, böylece Sisteme girilen bilgiler istenildiği gibi yönetilebilmektedir.

Design & Programming EkoPC